For more information on COVID-19 and how to prevent infection, visit sacoronavirus.co.za.

Inskrywingsvorm


Die wedstryd word in ses kategorieë aangebied: Afrikaans, Engels, Nguni-tale, Sotho-tale, Tshivenda en Xitsonga.
DAAR IS SES PRYSE: GOUD: R20 000 (X3), SILWER: R10 000 (X3)

Weens die grendeltyd kan ons nie inskrywings vir die Sanlam-prys vir Jeuglektuur per gewone pos ontvang nie en het ons besluit om die sluitingsdatum tot 1 Julie 2020 uit te stel. Indien jy ingeskryf het en nie ’n ontvangserkenning gekry het nie (veral as jou inskrywing dalk gepos is), het ons heel moontlik nie jou inskrywing ontvang nie. Ons vra dat jy dit dan (weer) per e-pos sal stuur aan [email protected].

Vorm

Mej/Mev/Mnr/Dr/Prof:

Volle Naam:

Adres:

Poskode:

Identiteitsnommer:

Nasionaliteit:

Telefoon:

E-posadres:

Titel van Inskrywing:

Taal van Inskrywing:

Aantal woorde van Inskrywing:

Waar het jy van hierdie kompetisie gehoor?