The lie of 1652 deur Patric Mellet: om die verlede te herverbeel

14 December 2020

"Dit sou baie moeilik, dalk onmoontlik wees om ’n ander, beter toekoms te verbeel sonder om ook die verlede te herverbeel. Met sy The Lie of 1652: A decolonised history of land, myns insiens een van die belangrikste niefiksie boeke wat in 2020 in Suid-Afrika gepubliseer is, onderneem Patric Tariq Mellet presies hierdie projek: ’n deurtastende, kritiese en toekomsontsluitende herverbeelding van die geskiedenis van Suid-Afrika; ’n verhaal van onteiening en vervreemding, en van trauma wat vandag nog individueel en kollektief ervaar word," skryf Desmond Painter in sy resensie op: https://litnet.co.za/the-lie-of-1652-deur-patric-mellet-on-die-verlede-te-herverbeel/?fbclid=IwAR3XpvGDS25qPL_Nm71QFwJ5jt9bhJMVWCEF_yyVQJX7XFYDUn1kTJ81qWY